Voel vandværk afholder ordinær generalforsamling

Toradag d. 28 feb  kl 19,30 i Voel forsamlinghus.

Dagsorden ifølge vedtægterne.