Afgift og Takster

Afgift og Takster

Helårlig afgift

480,00 Kr

Pris pr m3

4,75 Kr

Afgift til staten incl.drikkevandsafgift ekskl moms

6,37 Kr

1 rykker

100,00 Kr

2 rykker

200,00 Kr

Lukke/ oplukke gebyr

500,00 Kr

Flyttegebyr: betales af fraflytter

100,00 Kr

Gebyr for administrering af ean nr

25,00 Kr

Aflæsningsgebyr: v/ manglende indsendelse af
Årsaflæsningskort til vandværket
Rykker for aflæsning

150,00 Kr
50,00 Kr

Tilslutningsafgift i byzone: Stikledningsbidrag
Bidrag til hovedanlæg
Forsyningsledningsbidrag
Ialt

7245,00 Kr
- 3990,00 Kr
5040,00 Kr
- 16275,00 Kr

Tilslutningsafgift på landet: Stikledningsbidrag
Bidrag til hovedanlæg
Forsyningsledningsbidrag
I alt ved 32 mm stik
I alt ved 40 mm stik
I alt ved 50 mm stik

7590,00 Kr
- 4180,00 Kr
36465,00 Kr
48235,00 Kr
68607,00 Kr
88990,00 Kr

Do      v 40mm  stik     kr  62375,00
Do       v 50mm stik     kr  80900,00

Opkræves 3 gange årlig Opkrævning sker via.  Silkeborg forsyning.
Alle priser er ekskl.. moms