Billeder fra værket

Ny boring

Ny boring

Vand filter

Forsynings pumper