Beredskab – Alarmeringsliste

 

Betegnelse 

Navn 

Adresse 

Tlf. Arbejde

Tlf. Privat 

Mobil 

Formand 

86 85 36 76 24 63 75 36
 

Næstformand/
Kasserer 

  24 64 92 33

Sekretær 

  30 64 31 14

Vandværk
passer 

86 85 36 76 24 63 75 36

Bestyrelses-
medlem 

24 27 75 33  20 60 48 26